Stornovanie pobytu

Stornovanie pobytu

PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri rezervácii pobytu vyžadujeme uhradenie celej sumy pobytu (100 %). Rezervácia je platná až po uhradení. 
Platbu je potrebné uskutočniť prevodom na účet. Inštrukcie ku platbe Vám zašleme v potvrdení e-mailom.

STORNO PODMIENKY

Pri zrušení pobytu v lehote viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt sa neúčtuje žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha Vám bude vrátená v plnej výške. Zrušenie pobytu akceptujeme len v písomnej podobe (e-mailom) na info@findorava.eu alebo telefonicky na 0948/226482 a následnom potvrdení z našej strany.

Pri zrušení pobytu v lehote 14 a menej dní pred nástupom na pobyt účtujeme nasledovné storno poplatky:

14 - 7 dní pred nástupom: 25 % ceny pobytu

6 - 3 dni pred nástupom: 50 % ceny pobytu

2 - 0 dní a počas pobytu: 75 % ceny pobytu

Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne alebo oznámiť telefonicky s uvedením: vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia e-mailu alebo po telefonickom dohovore a následnom potvrdení z našej strany e-mailom.